Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW GOK w Raciążku http://gok-raciazek.naszgok.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona www Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku jest częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone pliki na stronie www w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone pliki na stronie www w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmioty zewnętrzne.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Strona www Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony;
 • odsłuchanie treści strony;

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grażyna Leszczyńska , adres poczty elektronicznej raciazek.gok@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 283-18-88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku mieści się na parterze w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Wysokiej nr 4, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Przed budynkiem znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejściem do budynku posiada podjazd ułatwiający wejście do budynku lecz nie posiada poręczy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Szerokość drzwi wejściowych oraz prowadzących na sale widowiskową jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich ( w drzwiach występują niskie progi). Toalety na parterze budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Serwisy internetowe ( strony www) automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

 

Kawiarnia

Czynna jest w trakcie:

- imprez organizowanych przez GOK,

- spotkań społeczności lokalnej

Świadczy usługi wynajmu na imprezy okolicznościowe.

Kontakt w biurze GOK od Pn. do Pt. 

w godz. 8:00 - 16:00 tel. 54 283 18 88

Szybki kontakt

Telefony:

+48 54 283 18 88

e-mail:

raciazek.gok@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty EFS | WORTAL

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny